kaffeslabberas

annankvar onsdag frå kl 10.30 til 12.30

KAFFESLABBERAS
Her har vi det moro.
Annankvar onsdag kl.10.30-til ca kl 12.30

Fyrst har me kaffe med påsmurt mat, og litt lefse og anna kake.
Så har me utlodning med mange spanande gevinstar. Gevinst på alle lodda !
Brukarane meiner at dette er ein av våre gildaste aktivitetar.

 

Følg med i "Bli med"-spalta i ÅmliAvisa


2020 © Åmli Frivilligsentral