Torsdagstreffen

Annankvar torsdag året igjennom

TORSDAGSTREFFEN
er ein aktivitet som har vore på Eldresenteret i mange, mange år.
Treffen blir dreven av ulike lag og foreningar, dette er  no;
 


  • Åmli Pensjonistlag
  • Åmli Bygdekvinnelag
  • Simonstad Vel
  • Nelaug Vel
  • Åmli Normisjon
  • Øvrebygda Vel
  • Tovdal Grendelag 
  • Frivillighetssentralen
 

Det byrjar med ein kaffekopp md noko attåt,
og så spiller vi BINGO

Treffen byrjar klokka 10:30 kvar torsdag ,frå midt i januar til ut i juni, og frå midt i august og  fram til og med midten av desember.

2020 © Åmli Frivilligsentral